Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2017 - Dagordning

2015-06-04 16:35
Föreningen håller årsmöte den 27:a mars 2017 kl. 18:00. Medlemmar är välkomna att delta. Anmäl ditt intresse till This is a mailto link. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga för medlemmar i klubblokalen en vecka innan mötet.
  • Uppdaterad: 2017-03-24 14:20

Alla medlemmar i Hammarby IF Basketförening är välkomna till årsmötet 18:00 måndagen den 27:a mars 2017 i klubblokaken på Pepparvägen 6. Platsen kan komma att ändras och meddelas i så fall senare då den är beroende av hur många vi blir.

 

ÅRSMÖTE FÖR HAMMARBY IF BASKETFÖRENING
2017-03-27   kl. 18:00

DAGORDNING

1.      Mötets öppnande

2.      Fråga om mötets behöriga utlysande

3.      Fastställande av dagordning

4.      Upprättande och godkännande av röstlängd

5.      Val av ordförande för mötet

6.      Val av sekreterare för mötet

7.      Val av 2 justerare, tillika rösträknare, att jämte  ordförande justera mötesprotokollet

8.      Föredragning av styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret

9.      Föredragning av styrelsens resultat- och balansräkningar för det gångna verksamhetsåret

10.  Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret

11.  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

12.  Fastställande av medlemsavgifter och arvoden

13.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

14.  Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år

15.  Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år

16.  Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år

17.   Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav 1 sammankallande, för en tid av 1 år.

18.  Val av representant till SDF-möten och till årsmöte i Alliansföreningen

19.  Propositioner och ärenden föreslagna av styrelsen

19.  Motioner

20.  Övriga frågor.

21.  Mötets avslutande

Skribent: Patrik Modin

månadens seniorspelaremånadens ungdomsspelare

 


månadens ledare
bbskott
bbcoach

Postadress:
Hammarby IF BF - Basket
Pepparvägen 6 (kv)
12356 Farsta

Besöksadress:
Pepparvägen 6 (kv)
12356 Farsta

Kontakt:
Tel: 073-6229560
E-post: This is a mailto link

Se all info